24/08/2010

Heno ar Gofod!


Heno ar Gofod ma gyda ni eitem am ffilm newydd ar-lein wedi ei gynhyrchu yng Ngaherdydd o'r enw Pizzaman, cerddoriaeth gen Dan Lloyd, Russel Jones yn cael torri ei wallt, Shwmae Shwmae gyda Lisa Jen a dau aelod o Nos Sadwrn Bach yn mynd am drip i Ynys y Barri i chwarae ar y peiriannau dwy geiniog. And here is the rest of it. Darllen mwy...

Be ddysgon ni ar Gofod wythnos dwetha?

Ma na lythyrau i Cerys Matthews yn dal i fynd i dy yn Splott.
Ma'n rhaid i Cadi Fon gymryd gofal bod ei nicers ddim yn hongian allan o waelod ei leggings wrth wisgo yn y bore.
Ma reslars 'Sumo' yn rhedeg yn gynt nac y bysech chi yn meddwl.
Sian Davies, 'un hanner o Ryan Kift' sy'n hoffi poen.
Ma Sian Lloyd yn poeni bod Michael a'i dacsi yn ei dilyn. Efallai ei fod wedi ei dal hi yn son am ben ol tew ei ffrind.
Gwenno Hodgkins sydd ishe anfon plant Cymru ar gwrs gloywi iaith.
Swydd waethaf Russel Jones oedd bod yn swyddog diogelwch. Rownd bapur oedd swydd waethaf Huw Stephens. Gary Slaymaker oedd yn stacio shilffoedd ar un adeg, ond gweithio mewn ffatri yng Nghaer oedd swydd gwaethaf Gethin Ev.
Darllen mwy...

11/08/2010
Rhai o'n lluniau 'steddfod. Huw Owen yn bawdio o amgylch y maes, Magi Dodd yn glaw Glyn Ebwy a criw Gofod wrthi yn ffilmio. Darllen mwy...

10/08/2010

Rhifyn arbennig o Gofod o'r Eisteddfod heno.
Tacsi i'r Archdderwydd.
Cyfweliad gyda Magi Dodd
Mr Huw yn rhoi ei fawd i fyny llefydd ar y maes...
Can gan Wyrligigs
'Pishyn yr Wyl' ydi Becky Gallagher.Naeth hi dynu peint i chi ar y maes?
Gareth Potter yn Gadael yr Ugeinfed Ganrif
A'r perfformiad Karaoke gorau yn y Gymraeg erioed. ( o bosib )10pm HENO.
Darllen mwy...

14/07/2010

Beth ddysgon ni ar Gofod neithiwr. > Ma Morgan Jones ishe bod yn ddyn lori bins. Ei freuddwyd bydde cael dal ymlaen i bolyn ar y lori ludw wrth iddo yrru iffwrdd.
> Os i chi yn mynd i reidio beic yn noeth, mae'n werth prynnu beic call. Mae'r 'chafing' yn gallu bod yn wael fel arall.
> Cafodd Anthony Evans datww yn Ibiza.
> Ma Gwawr Loader yn hoff o ddynion sy'n gweithio'n galed.
> I gyd ma Iwan Charles ishe cyn diwedd y byd yw Grand Slam arall i Gymru.
> Ma gyda pawb rhywbeth gwahanol i edrych ymlaen ato yn y Sioe yn Llanelwedd. 'Artillery' i Anthony Evans, defaid i Jams Thomas, bar Stockmans i Dylan Ebenezer a geifr i Gareth Potter. Ma fe'n hoff o'u llygaid.
Darllen mwy...

09/07/2010

Beth ddysgon ni ar Gofod wythnos yma? Ma byd Elin Harries yn binc, ei hoff seren bop yw Christina Aguilera a bydde hi wrth ei bodd yn snogio Johnny Depp.Ma Dyl Ebs yn hoff o ddyfyny Dave datblygu, ma Tara Bethan yn hoff o ddyn sy'n gallu gwneud 'wolf whistle' a Sbaen yw dewis mwyaf poblogaidd selebs Gofod i ennill cwpan y byd... falle cewn nhw eu ffordd! Darllen mwy...

06/07/2010


Heno ar Gofod. Yr Ods yn perfformio can yn stafell ffrynt un o'u ffans, Shwmae Shwmae Dylan Ebenezer, Plac Glas i Sain, Elin Harries yn ymuno a Gethin ac Elen yn y stiwdio, cyfle i gwrdd a rhai o staff drysau tafarndau a chlybiau Cymru a dal lan gyda ymdrech diweddaraf Gofod i ffeindio Mr Ffermwr Ifanc Cymru. - a tro Ynys Mon yw hi wythnos yma. Darllen mwy...